ประวัติส่วนตัว

รูปภาพชื่อนางสาวสุมินตรา  สุขพิทักษ์ ชื่อเล่น หนมจีน
เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 อายุ 18 ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 43 ม.5 ต.นครป่าหมาก
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
Facebook: ไอ่หนมจีน น้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น